Links – CEANGLAICHEAN

Bòrd na Gàidhlig – www.gaidhlig.org.uk

Fios is Freagairt / Gaelic Medium Education Benefits – www.youtube.com/watch?v=AeWqfuH6M3E

Acair books – Acair books

Gaelic Books Council – www.gaelicbooks.org

Learn Gaelic – www.learngaelic.net

Cli – www.cli.org.uk

Ùlpan – www.ulpan.co.uk

G4P – Gaelic For Parents – www.gaelic4parents.co.uk

Tollcross Primary School – www.tollcrossprimary.ik.org

James Gillespie’s High School – www.jghs.edin.sch.uk

Pàrantan Gàidhlig Dùn Èideann – www.facebook.com/Gaelic.Edinburgh

Sabhal Mòr Ostaig – www.smo.uhi.ac.uk

Edinburgh  University Gaelic courses – www.ed.ac.uk/studying/short-courses/languages/for-all/courses/gaelic

BBC Alba – www.bbc.co.uk/alba/

BBC Radio nan Gàidheal – http://www.bbc.co.uk/radionangaidheal

Bead air bheag – www.bbc.co.uk/alba/foghlam/beag_air_bheag/

Edinburgh  Council Gaelic language and cultural support – www.edinburgh.gov.uk/info/20084/gaelic_language_and_cultural_support

Gaelic Education in Edinburgh – http://gaelic-education.org/tag/gaelic-medium-education-edinburgh/

Pàrantan Gàidhlig Dùn Èideann / Gaelic Parents Edinburgh Pàrantan Gàidhlig Dùn Èideann – http://www.gaelicparents.co.uk/